Healing

  

Allt är energi och det finns ett ständigt flöde av livsenergi inom oss. Under healing skapas ett energiflöde som fungerar som ett energitillskott. Det löser upp blockeringar och hjälper till att återställa balansen i din kropp. Jag har valt att göra healing på distans. Det är både lugnare och trevligare för dig att slippa ta dig till och från behandlingen. Den energi som vi har skapat tillsammans med andevärlden fortsätter även efter att vi har avslutat behandlingen. För dig som kund är det då en fördel att vara hemma i lugnets vrå under en skön filt där du kan ligga kvar så länge du önskar och behöver. Andevärlden använder mig som en kanal och tillsammans skapar vi energi som löser upp dina blockeringar oavsett om de är fysiska, känslomässiga, mentala eller själsliga. Även om det är ett fysiskt avstånd mellan dig och mig så kopplas vi samman med hjälp av andevärlden.

Medial vägledning

  

Jag har en holistisk syn på livet, att vi behöver se till alla delar för att må bra. Genom att jobba med det fysiska, det psykiska och även lägga till det spirituella kan vi skapa de bästa förutsättningarna för oss och vår personliga utveckling. Därför erbjuder jag ett vägledande samtal, mediumskap. Jag fungerar som en kanal mellan andevärlden och dig, och förmedlar deras budskap. Jag jobbar utifrån ett neutralt sinnestillstånd och får till mig känslor, ord och inre bilder. Med hjälp av olika verktyg kan vi tillsammans arbeta vidare för att du ska må bra och nå din fulla potential. Varken du eller jag kan bestämma vilka som träder fram, det sköter andevärlden själv och jag har inget inflytande över processen. Dock kan du ställa en fråga och så ser vi om den du önskar möta träder fram. Samtalet kan göras över telefon eller vid en fysisk träff.